Влез Регистрация

Скрий

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоят e-mail адрес и ще ти изпратим link, с който да създадеш нова парола.

Назад

Затвори
Spens и Ф.A.V.R.

Spens и Ф.A.V.R.

Фак Америка Viva Russia

Гледай видеото

Адреса на видеото във Youtube, Vbox7 или Vimeo

I forgot how to be myself Read now

Оригинален текст

Припев: Ф.A.V.R. Здялно в С.С.С.Р к'во ше каже Спенс, listen,
МАМА МИА! Фак Америка, Viva Russia!

Ей сега един папирос, ще си завия с кво? ...ФАК АМЕРИКА, VIVA RUSSIA.
Не с баклава, не с кафе, а със Мария...що? ФАК АМЕРИКА, VIVA RUSSIA.
Щото българската политика, е турска чи*ия, ФАК АМЕРИКА VIVA RUSSIA.
Ашкосун, слушай новия чалго-рап на харабия „ФАК АМЕРИКА VIVA RUSSIA".
Ей тая сълфетка брат, не ми я, спестия...ФАК АМЕРИКА VIVA RUSSIA
и със стотинките вземина бежанеца корабия, а аз ще се наложи да си купя ютия.
Щото у нас, тук си е, европейска цигания...ФАК АМЕРИКА, VIVA RUSSIA серьога брат?!
Не Криско, а Азиско-криско малария!ФАК АМЕРИКА, VIVA RUSSIA

Припев: Ф.A.V.R. Здялно в С.С.С.Р к'во ше каже Спенс, listen,
МАМА МИА! Фак Америка, Viva Russia!

Твойта рима, ако може сприя! ФАК АМЕРИКА VIVA RUSSIA! Имиджа ми е, на чалгаджия,
що'т съм с фес и национална носия!
Обичам да пуша да пия да ям медицинска миродия.
ФАК АМЕРИКА VIVA RUSSIA помниш ли ме има хит, изродия с ку*ки като тия, да направим литоргия
1/4 век, демокрация и простотия, свободия ФАК АМЕРИКА VIVA RUSSIA.
Шмекери я, Украйна кой от к'ко освободи я?! КОЙ??!?!? /тази част е на руски/ на каманизмь, нет на каманизмь!
и фалшиво уиски, САМО ВОДКА И РАКИЯ, ФАК АМЕРИКА VIVA RUSSIA.
Аз съм славянин, не съм предизборен сюнетчия ФАК АМЕРИКА VIVA RUSSIA
От както сме на златни снубари е шистов газ до шия!ФАК АМЕРИКА VIVA RUSSIA.
Най-расистката държава ще ни дава благословия?!? ФАК АМЕРИКА VIVA RUSSIA.

Припев: Ф.A.V.R. Здялно в С.С.С.Р к'во ше каже Спенс, listen,
МАМА МИА! Фак Америка, Viva Russia! X4

Превод

Chorus: F.A.V.R. Sdyalano in S.S.S.R quo Chez Spence say, listen,
MAMA MIA! Fak America, Viva Russia!
Hey now one compliments, will cornering quo? FAC ... AMERICA, VIVA RUSSIA.
Not with baklava, not coffee, but with Mary ... what? FAC AMERICA, VIVA RUSSIA.
Cause Bulgarian policy, Turkish Chi * s, FAC AMERICA VIVA RUSSIA.
Ashkosun, listen to new pop-folk rap of Harabiata "FAC AMERICA VIVA RUSSIA".
Hey this Tissue brother, me not saved ... FAC AMERICA VIVA RUSSIA
with pennies vzemina refugee ship, and I'll have to buy iron.
Cause country, here it is, European gypsy ... FAC AMERICA, VIVA RUSSIA seryoga brother ?!
Not krisko and Azisko-krisko malaria! FAC AMERICA, VIVA RUSSIA
Chorus: F.A.V.R. Zdyalno in S.S.S.R whatchu girls said Spence, listen,
MAMA MIA! Fak America, Viva Russia!
Thy rhyme if you can stop! FAC AMERICA VIVA RUSSIA! My image is of chalgadzhiya,
shto't'm fez and costume!
I love to smoke drink eat medical Myrodata.
FAC AMERICA VIVA RUSSIA remember me is hit with a freak bitch ki like them to do litorgiya
Quarter century, democracy and ignorance, freedom FAC AMERICA VIVA RUSSIA.
Dodgers her from Ukraine who k'ko removed it ?! WHAT ??!?!? / This is part of a Russian / a kamanizmy, net of kamanizmy!
and fake whiskey ONLY vodka and brandy, FAC AMERICA VIVA RUSSIA.
I am Slav, I did not campaign circumcisers FAC AMERICA VIVA RUSSIA
Since we are on the gold snubari is shale gas to sew! FAC AMERICA VIVA RUSSIA.
Most racist country will give us blessing?!? FAC AMERICA VIVA RUSSIA.
Chorus: F.A.V.R. Zdyalno in S.S.S.R whatchu girls said Spence, listen,
MAMA MIA! Fak America, Viva Russia! X4
рап
Зареди коментарите

Още текстове от Spens и Ф.A.V.R.